Số - ký hiệu: 645/STTTT-CNTT Ngày ban hành: 28/07/2021
Thể loại văn bản: Quyết định Cơ quan ban hành: Sở Thông tin và Truyền thông
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin
Trích yếu: lỗ hổng bảo mật mới ảnh hưởng đến hệ điều hành Windows 10, Windows Server và Oracle WebLogic Server
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản:

homeVăn bản cùng lĩnh vực
STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 111/KH-UBND Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Tuyên Quang năm 2021 21/07/2021
2 682/QĐ-BTP Quyết định Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính phủ số và bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động của Ngành Tư pháp giai đoạn 2021 - 2025. 07/05/2021
3 40/QĐ-STP Quyết định Về việc ban hành Kế hoạch số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp giai đoạn 2020 -2025 30/01/2021
4 13/KH-UBND Kế hoạch Số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2020 -2025 theo Nghị định số 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ 21/01/2021
5 295/BC-STP Báo cáo Báo cáo định kỳ lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển chính phủ điện tử năm 2020 01/12/2020
6 193/QĐ-STP Quyết định Ban hành Quy chế Đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang 11/11/2020
7 196/QĐ-STP Quyết định Ban hành Quy chế Quản lý, vận hành, khai thác và sử dụng Hệ thống một cửa điện tử cung cấp dịch vụ công trực tuyến của SởTư pháp tỉnh Tuyên Quang 11/11/2020
8 35/KH-STP Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin năm 2021 21/09/2020
9 34/KH-STP Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2021-2025 16/09/2020
10 2821/UBND-KGVX Công văn Về việc tăng cường triển khai thực hiện Quyết định số 55/2016/QĐ-TTg ngày 26/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ 12/09/2020
11 30/KH-STP Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư 29/07/2020
12 2316/UBND-THCB Công văn xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính phủ số/Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch năm 2021 27/07/2020
13 2636/BTP-CNTT Công văn hướng dẫn triển khai tích hợp một số dịch vụ công của Ngành Tư pháp lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia 21/07/2020
14 139/BC-STTTT Báo cáo Tình hìnhthực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 trong 6 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 06/07/2020
15 402-KH/TU Kế hoạch Kế hoạch thực hiện nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư 26/06/2020
16 64/KH-UBND Kế hoạch Thực hiện Quyết định số 414/QĐ-TTg ngày 12/4/2019 củaThủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số Việt Namgiai đoạn 2019-2025” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 18/06/2020
17 16-QC/TU Quy chế Quy chế hoạt động cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang 27/05/2020
18 1138/UBND-THCB Công văn V/v triển khai thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg ngày 14/01/2020 của Chính phủ 21/04/2020
19 01/KH-BCĐ Kế hoạch Hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Tuyên Quang năm 2020 05/04/2020
20 49/BC-STTTT Báo cáo Tình hình thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 trong quý I/2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 01/04/2020