Số - ký hiệu: 09/QĐ-UBND Ngày ban hành: 18/01/2021
Thể loại văn bản: Quyết định Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Tuyên Quang
Lĩnh vực: Lĩnh vực khác
Trích yếu: Thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản:

homeVăn bản cùng lĩnh vực
STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 403/UBND-KGVX Công văn tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh 20/02/2021
2 13/BC-STP Báo cáo Kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức, viên chức, người lao động Sở Tư pháp năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 09/02/2021
3 01/CT-BTP Chỉ thị Về việc tổ chức Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 12/01/2021
4 08/BC-SLĐTBXH Báo cáo Kết quả công tác Bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2020 11/01/2021
5 18/QĐ-UBND Quyết định Về việc kiện toàn và đổi tên "Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm; phòng chống AIDS; phòng chốngtệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc "thành "Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Tuyên Quang" 11/01/2021
6 56/UBND-NC Công văn công nhận xã An toàn khu, vùng An toàn khu thuộc tỉnh Tuyên Quang 09/01/2021
7 01/CTr-HĐND Chương trình Chương trình giám sát năm 2021 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh 04/01/2021
8 4129/UBND-TH Công văn V/v tăng cường các biện pháp bảo đảm đónTết Nguyên đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm 25/12/2020
9 130/KH-UBND Kế hoạch Thực hiện Chương trình hành động số 37-CTr/TU ngày 08/7/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 03/9/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới 14/12/2020
10 11-BC/TU Báo cáo Kết quả thực hiện nghị quyết số 46-NQ/TU ngày 20/10/2017 của BTV Tỉnh ủy (khóa XVI) về tăng cường lãnh đạo thực hiện công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 03/12/2020
11 1017/SNV-CCHCVTLT Công văn Về việc thực hiện Quyết định số 17/2020/QĐ-UBND ngày 24/9/2020 20/11/2020
12 05/CT-UBND Chỉ thị nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020-2021 của ngành Giáo dục tỉnh Tuyên Quang 23/09/2020
13 378/QĐ-UBND Quyết định Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện lập Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 18/09/2020
14 33/NQ-HĐND Nghị Quyết Về Chương trình giám sát năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh 05/09/2020
15 34/NQ-HĐND Nghị Quyết Về việc sáp nhập, đổi tên thôn, tổ dân phố thuộc huyện Sơn Dương, huyện Chiêm Hóa và thành phốTuyên Quang; hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách và các chức danh Thôn đội trưởng, Công an viên,Bảo vệ dân phố, Nhân viên y tế dôi dư do ghép cụm dân cư và sáp nhập tổ dân phố thuộc thành phố Tuyên Quang 05/09/2020
16 32/NQ-HĐND Nghị Quyết Thông qua Đề án phân loại đô thị và đề nghị công nhận thành phố Tuyên Quang là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Tuyên Quang 01/09/2020
17 31/KH-STP Kế hoạch Thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em 17/08/2020
18 272/TB-VPCP Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ trực tuyến với các địa phương về phòng, chống dịch COVID-19 03/08/2020
19 1009/QĐ-UBND Quyết định Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo về hội nhập quốc tế tỉnh Tuyên Quang 30/07/2020
20 779/SLĐTBXH-BVCSTE-BĐG Công văn V/v thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 6/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ 28/07/2020