Số - ký hiệu: 02/KH-STP Ngày ban hành: 13/01/2021
Thể loại văn bản: Kế hoạch Cơ quan ban hành: Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang
Lĩnh vực: Lao động - Việc làm
Trích yếu: Thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 03/9/2019 của Ban Bí Thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản: