Số - ký hiệu: 1271/QĐ-UBND Ngày ban hành: 12/09/2020
Thể loại văn bản: Quyết định Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Tuyên Quang
Lĩnh vực: Thi đua khen thưởng
Trích yếu: khen thưởng thành tích Phong trào "toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (giai đoạn 2012-2020)
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản:

homeVăn bản cùng lĩnh vực
STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 66/QĐ-STP Quyết định Về việc ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua ngành Tư pháp tỉnh Tuyên Quang năm 2021 24/02/2021
2 252/QĐ-BTP Quyết định Ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua ngành Tư pháp năm 2021 22/02/2021
3 123/QĐ-UBND Quyết định Khen thưởng thành tích xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua của cụm, khối thi đua trên địa bàn tỉnh năm 2020 19/02/2021
4 92/QĐ-UBND Quyết định Khen thưởng thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2020 02/02/2021
5 22/BC-BTP Báo cáo Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 và Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2021 26/01/2021
6 14/QĐ-UBND Quyết định Khen thưởng thành tích xuất sắc trong thực hiện Luật Lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (giai đoạn 2010 -2020) 08/01/2021
7 02/BC-BTP Báo cáo Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2021 06/01/2021
8 2659/QĐ-BTP Quyết định Phê duyệt và công bố 10 sự kiện nổi bật năm 2020 của ngành Tư pháp 31/12/2020
9 307/ TGPL-HCTH Công văn Về việc đăng ký thi đua năm 2021 31/12/2020
10 246/QĐ-STP Quyết định Về việc công nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến” và tặng thưởng “Giấy khen” cho tập thể, cá nhân Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản năm 2020 31/12/2020
11 245/QĐ-STP Quyết định Về việc công nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến” và tặng thưởng “Giấy khen”cho tập thể, cá nhân Phòng Công chứng số 1 năm 2020 31/12/2020
12 244/QĐ-STP Quyết định Về việc công nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến” và tặng thưởng “Giấy khen” cho tập thể và cá nhân thuộc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước năm 2020 31/12/2020
13 201/QĐ-STP Quyết định Về việc công nhận danh hiệu thi đua và tặng thưởng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở Tư pháp năm 2019 31/12/2020
14 2068/QĐ-UBND Quyết định Khen thưởng thành tích xuất sắc trong cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện, thành phố và các sở, ban, ngành (DCI) tỉnh Tuyên Quang năm 2020 30/12/2020
15 234/BC-KTĐNC Báo cáo Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2021 của Khối thi đua Nội chính tỉnh Tuyên Quang 25/12/2020
16 2545/QĐ-BTP Quyết định Về việc xếp hạng Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2020 22/12/2020
17 1096/STP-VP Công văn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 và đăng kýthi đua năm 2021 03/12/2020
18 3709/UBND-NC Công văn Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020vàphát động thi đua,công tác khen thưởngnăm 2021 25/11/2020
19 2257/QĐ-BTP Quyết định Về việc cử Trưởng và Phó Trưởng Khu vực thi đua khối cơ quan Tư pháp địa phương năm 2021 09/11/2020
20 3151/UBND-NC Công văn thực hiện các tiêu chí chấm điểm Cụm Thi đua 7 tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc năm 2020 09/10/2020