Số - ký hiệu: 3715-CV/TU Ngày ban hành: 13/07/2020
Thể loại văn bản: Công văn Cơ quan ban hành: Tỉnh ủy Tuyên Quang
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy
Trích yếu: thực hiện thông báo kết luận số 175-KL/TW ngày 19/6/2020
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản: