Số - ký hiệu: 87/KH-UBND Ngày ban hành: 27/07/2020
Thể loại văn bản: Kế hoạch Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Tuyên Quang
Lĩnh vực: Lĩnh vực khác
Trích yếu: Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luậtvề phòng cháy và chữa cháy
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản:

homeVăn bản cùng lĩnh vực
STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 272/TB-VPCP Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ trực tuyến với các địa phương về phòng, chống dịch COVID-19 03/08/2020
2 1009/QĐ-UBND Quyết định Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo về hội nhập quốc tế tỉnh Tuyên Quang 30/07/2020
3 779/SLĐTBXH-BVCSTE-BĐG Công văn V/v thực hiện Chỉthịsố23/CT-TTg ngày 6/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ 28/07/2020
4 2303/UBND-KGVX Công văn tăng cườngcác biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 27/07/2020
5 84/KH-UBND Kế hoạch Thực hiện Chương trình hành động số 35-CTr/TU ngày 12/5/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 65-KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa IX) 24/07/2020
6 130/QĐ-STP Quyết định Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án văn hóa công vụ 23/07/2020
7 37-CTr/TU Chương trình hành động Chương trình hành động của BTV Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 03/9/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới 08/07/2020
8 147/BC-STP Báo cáo Kết quả 05 năm thực hiện Kết luận số 114-KL/TW ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp” 04/07/2020
9 2010/UBND-KGVX Công văn V/v tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới 03/07/2020
10 20/KH-STP Kế hoạch Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 03/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định tiêu chuẩn, trình tự đánh giá và công nhận xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em 10/06/2020
11 203/TB-VPCP Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 10/06/2020
12 1518/UBND-KGVX Công văn V/v tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng ngày Thếgiới không thuốc lá 31/5/2020, Tuần lễQuốc gia không thuốc lá 25-31/5/2020 25/05/2020
13 1362/UBND-NC Công văn V/v tăng cường công tác phối hợp quản lý, giáo dục đối tượng ở địa bàn cơ sở 11/05/2020
14 1353/UBND-KGVX Công văn V/v thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19trong giai đoạn mới 09/05/2020
15 89/QĐ-STP Quyết định Ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận 56-KL/TW ngày 23/8/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường 08/05/2020
16 403/STP-BT&HCTP Công văn thông báo về danh sách cảnh báo công khai của FATF 29/04/2020
17 1185/UBND-KGVX Công văn V/v triển khai các hoạt động hưởng ứngNgày Sách Việt Namlần thứ7 trên địa bàn tỉnh 24/04/2020
18 1456/BTP-PBGDPL Công văn V/v tiếp tục tăng cường PBGDPL về phòng, chống dịch COVID-19 22/04/2020
19 1018/UBND-KGVX Công văn V/vhoạt động củacác loại hình, cơ sởsản xuất kinh doanh, công trìnhtrên địa bàn tỉnhtrong thời gian phòng, chống dịch COVID-19 10/04/2020
20 1019/UBND-KGVX Công văn V/v báo cáo tình hình thực hiệncông tác phòng, chống dịch bệnhCOVID-19trên địa bàn tỉnh 10/04/2020