Số - ký hiệu: 23/KH-STP Ngày ban hành: 03/07/2020
Thể loại văn bản: Kế hoạch Cơ quan ban hành: Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang
Lĩnh vực: Tư pháp
Trích yếu: Tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tư pháp, công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2020 và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2020; Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2020-2025
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản:

homeVăn bản cùng lĩnh vực
STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 148/QĐ-UBND Quyết định Phê duyệt Chương trình công tác tư pháp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2021 27/02/2021
2 17/BC-STP Báo cáo Kết quả công tác tư pháp tháng 02 năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ công tác tháng 3 năm 2021 19/02/2021
3 71/QĐ-BTP Quyết định Ban hành Chương trình hành động của ngành Tư pháp thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh,nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021 19/01/2021
4 58/UBND-NC Công văn thực hiện Thông tư của Bộ Tư pháp 09/01/2021
5 01/KH-STP Kế hoạch Tổ chức tổng kết công tác tư pháp năm 2020, triển khai công tác tư pháp năm 2021 và định hướng nhiệm kỳ 2021-2025 05/01/2021
6 282/BC-STP Báo cáo Kết quả công tác tư pháp tháng 11/2020; phương hướng, nhiệm vụ công tác tháng 12/2020 25/11/2020
7 4069/BTP-VP Công văn Về việc báo cáo kết quả công tác tư pháp năm 2020 và nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2021 03/11/2020
8 224/BC-STP Báo cáo Kết quả công tác tư pháp tháng 9/2020; phương hướng, nhiệm vụ công tác tháng 10/2020 18/09/2020
9 57/TB-BTP Thông báo Kết luận của Bộ trưởng Lê Thành Long tại Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2020 27/07/2020
10 33/TB-STP Thông báo Kết luận Hội nghị sơ kết công tác tư pháp, công tác cải cách hành chính 06 tháng năm 2020 22/07/2020
11 24/TB-STP Thông báo Kết luận Hội nghị giao ban công tác tư pháp Quý I năm 2020 29/04/2020
12 77/QĐ-UBND Quyết định Phê duyệt Chương trình công tác tư pháp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2020 06/02/2020
13 22/TB-BTP Thông báo Kết luận của Bộtrưởng Lê Thành Long tại Hội nghịsơ kết công tác tư pháp6tháng đầu năm 2019 31/07/2019
14 769/STP-VP Công văn mời dự lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác tư pháp năm 2019 28/07/2019
15 36/TB-STP Thông báo Kết luận Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2019 19/07/2019
16 163/BC-STP Báo cáo Kết quả công tác tư pháp tháng 6; phướng hướng, nhiệm vụ tháng 7/2019 03/07/2019
17 155/BC-STP Báo cáo Kết quả công tác tư pháp quý II/2019; phương hướng, nhiệm vụ quý III/2019 18/06/2019
18 561/STP-VP Công văn V/v gửi văn bản điện tử 14/06/2019
19 468/STP-VP Công văn V/v báo cáo kết quả công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp công tác 6 tháng cuối năm 2019 29/05/2019
20 105/BC-STP Báo cáo Kết quả công tác tư pháp tháng 05/2019, phương hướng, nhiệm vụ tháng 06/2019 22/05/2019