Số - ký hiệu: 20/NQ-HĐND Ngày ban hành: 02/07/2020
Thể loại văn bản: Nghị Quyết Cơ quan ban hành: Hội đồng Nhân dân tỉnh Tuyên Quang
Lĩnh vực: Đầu tư - Xây dựng
Trích yếu: Về việc cho ý kiến chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị mới bên bờ sông Lô, phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản:

homeVăn bản cùng lĩnh vực
STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 1434/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Danh mục dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 09/10/2020
2 38/NQ-HĐND Nghị Quyết Về dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2021 tỉnh Tuyên Quang 05/09/2020
3 36/NQ-HĐND Nghị Quyết Bổ sung danh mục Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2020 tỉnh Tuyên Quang 05/09/2020
4 78/KH-UBND Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ và Kế hoạch số 344-KH/TU ngày 23 tháng 12 năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nướcngoài đến năm 2030 15/07/2020
5 78/KH-UBND Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ và Kế hoạch số 344-KH/TU ngày 23 tháng 12 năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030 15/07/2020
6 2142/UBND-TH Công văn V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 10/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ 15/07/2020
7 19/NQ-HĐND Nghị Quyết Về việc cho ý kiến chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị sinh thái và dịch vụ thương mại Tình Húc, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang(Khu 1 -phường An Tường, thành phố Tuyên Quang) 02/07/2020
8 18/NQ-HĐND Nghị Quyết Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang gắn với phát triển du lịch đến năm 2025 02/07/2020
9 201/QĐ-UBND Quyết định Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2017-2021 28/05/2020
10 15/NQ-HĐND Nghị Quyết Về việc cho ý kiến chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị Kim Phú, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang 29/04/2020
11 30/QĐ-STP Kế hoạch Ban hành Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 344-KH/TU ngày 23/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030 25/02/2020