Số - ký hiệu: 64/KH-UBND Ngày ban hành: 18/06/2020
Thể loại văn bản: Kế hoạch Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Tuyên Quang
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin
Trích yếu: Thực hiện Quyết định số 414/QĐ-TTg ngày 12/4/2019 củaThủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số Việt Namgiai đoạn 2019-2025” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản: Tải về

homeVăn bản cùng lĩnh vực
STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 139/BC-STTTT Báo cáo Tình hìnhthực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 trong 6 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 06/07/2020
2 402-KH/TU Kế hoạch Kế hoạch thực hiện nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư 26/06/2020
3 16-QC/TU Quy chế Quy chế hoạt động cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang 27/05/2020
4 1138/UBND-THCB Công văn V/v triển khai thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg ngày 14/01/2020 của Chính phủ 21/04/2020
5 01/KH-BCĐ Kế hoạch Hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Tuyên Quang năm 2020 05/04/2020
6 49/BC-STTTT Báo cáo Tình hình thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 trong quý I/2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 01/04/2020
7 118/KH-UBND Kế hoạch Ứng dụng Công nghệ thông tintrong hoạt động của cơ quan Nhà nước tỉnh Tuyên Quang năm 2020 30/10/2019
8 199/BC-STP Báo cáo Kết quả ứng dụng công nghệ thông tin năm 2019 30/07/2019
9 38/KH-STP Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin năm 2020 30/07/2019
10 694/STP-PBGDPL Công văn V/v cung cấp số liệu về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông năm 2019 15/07/2019
11 118/BC-STP Báo cáo Báo cáo định kỳ lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển chính phủ điện tử quý II năm 2019 25/05/2019
12 44/KH-UBND Kế hoạch Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025 08/04/2019
13 50/BC-STP Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế 22/03/2019
14 36/STTTT-CNTT Công văn V/v Triển khai thực hiện các nhiệm vụ về ứng dụng công nghệ thông tin năm 2019 15/01/2019
15 02/2018/QĐ-UBND Quyết định Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng (chủng loại, số lượng) tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 22/12/2018
16 100/KH-UBND Kế hoạch Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Tuyên Quang năm 2019 19/11/2018
17 214/BC-STP Báo cáo Kết quả ứng dụng công nghệ thông tin năm 2018 24/10/2018
18 51/KH-STP Kế hoạch Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2019 24/10/2018
19 118/KH-UBND Kế hoạch Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Tuyên Quang năm 2018 27/12/2017
20 41/KH-STP Kế hoạch Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2018 06/12/2017