Số - ký hiệu: 20/KH-STP Ngày ban hành: 10/06/2020
Thể loại văn bản: Kế hoạch Cơ quan ban hành: Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang
Lĩnh vực: Lĩnh vực khác
Trích yếu: Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 03/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định tiêu chuẩn, trình tự đánh giá và công nhận xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản:

homeVăn bản cùng lĩnh vực
STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 20/KH-STP Kế hoạch Thực hiện Quyết định số 1472/QĐ-TTg ngày 28/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai, thực hiện Nghị quyết số 121/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về việc tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em 21/05/2021
2 1503/UBND-TH Công văn xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 20/5/2021 của Chính phủ 21/05/2021
3 433/STP-BT&HCTP Công văn V/v tiếp tục thực hiện các biện pháp Phòng, chống dịch COVID-19 18/05/2021
4 349/STTTT-BCVT Công văn tăng cường triển khai ứng dụng Bluezone trong phòng chống Covid-19 07/05/2021
5 16/KH-STP Kế hoạch Thực hiện Chương trìnhphòng, chống mại dâm năm 2021 02/04/2021
6 15/KH-STP Kế hoạch Thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2021 25/03/2021
7 733/UBND-KGVX Công văn xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc giavì trẻ em giai đoạn 2021-2030 24/03/2021
8 40/KH-UBND Kế hoạch Triển khai Chiến lược bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bànTỉnh Tuyên Quang theo Quyết định 2060/QĐ-TTg ngày 12/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ 17/03/2021
9 39/KH-UBND Kế hoạch Kế hoạch năm an toàn giao thông 2021 17/03/2021
10 04/KH-BCĐ Kế hoạch Triển khai thực hiện cuộc Điều tra cơ sở hành chính năm 2021trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 26/02/2021
11 403/UBND-KGVX Công văn tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh 20/02/2021
12 405/UBND-TH Công văn cung cấp thông tin phục vụ Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 20/02/2021
13 08/TB-UBND Thông báo Kết luận phiên họp ngày 16/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh 16/02/2021
14 13/BC-STP Báo cáo Kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức, viên chức, người lao động Sở Tư pháp năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 09/02/2021
15 01/NQ-STP-BCHCĐ Nghị Quyết Nghị quyết Hội nghị công chức, viên chức, người lao động Sở Tư pháp năm 2021 01/02/2021
16 09/QĐ-UBND Quyết định Thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 18/01/2021
17 01/CT-BTP Chỉ thị Về việc tổ chức Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 12/01/2021
18 08/BC-SLĐTBXH Báo cáo Kết quả công tác Bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2020 11/01/2021
19 18/QĐ-UBND Quyết định Về việc kiện toàn và đổi tên "Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm; phòng chống AIDS; phòng chốngtệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc "thành "Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Tuyên Quang" 11/01/2021
20 56/UBND-NC Công văn công nhận xã An toàn khu, vùng An toàn khu thuộc tỉnh Tuyên Quang 09/01/2021