Số - ký hiệu: 18/KH-STP Ngày ban hành: 03/06/2020
Thể loại văn bản: Kế hoạch Cơ quan ban hành: Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang
Lĩnh vực: Thừa phát lại
Trích yếu: Triển khai thực hiện Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ về tổchức và hoạt động Thừa phát lại của SởTư pháp
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản: