Số - ký hiệu: 487/STP -VP Ngày ban hành: 28/05/2020
Thể loại văn bản: Công văn Cơ quan ban hành: Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang
Lĩnh vực: Thi đua khen thưởng
Trích yếu: V/v lập hồ sơ xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” năm 2020
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản: Tải về

homeVăn bản cùng lĩnh vực
STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 1271/QĐ-UBND Quyết định khen thưởng thành tích Phong trào "toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (giai đoạn 2012-2020) 12/09/2020
2 931/TB-ĐKT Thông báo Thông báo về việc tổ chức kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 09/09/2020
3 10/QĐ-BTC Quyết định Công nhận kết quả và trao giải thưởng cuộc thi trực tuyến "Sáng mãi truyền thống 75 năm ngành Tư pháp Việt Nam" 20/08/2020
4 325/KH-KVTĐ Kế hoạch Kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 12/08/2020
5 121/BC-KTĐNC Báo cáo Sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm;phương hướng,nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020của Khối thi đua Nội chính tỉnh Tuyên Quang 22/07/2020
6 2462/BTP-BCĐ Công văn Về việc hưởng ứng tham gia Cuộc thi trực tuyến Sáng mãi truyền thống 75 năm ngành Tư pháp pháp Việt Nam 10/07/2020
7 859/QĐ-UBND Quyết định Khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua yêu nước (giai đoạn 2016 -2020) 08/07/2020
8 120/QĐ -STP Quyết định Về việc tặng thưởng “Giấy khen”cho tập thể, cá nhân trong phong trào thi đua giai đoạn 2016-2020 02/07/2020
9 120/QĐ-STP Quyết định về việc tặng thưởng "Giáy khen" cho tập thể, cá nhân trong phong trào thi đua giai đoạn 2016-2020 02/07/2020
10 753/QĐ-UBND Quyết định Khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua yêu nước năm 2019 26/06/2020
11 731/QĐ-UBND Quyết định Khen thưởng thành tích trong hoạt động Khối thi đuatrên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2019 23/06/2020
12 1990/BTP-TĐKT Công văn V/v xây dựng bài viết về gương điển hình tiên tiến của đơn vị để phục vụ công tác in sách; gửi hình ảnh, tư liệu hoạt động của đơn vị phục vụ làm phim tư liệu tại Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V và kỷ niệm 75 năm ngày thành lập ngành Tư pháp 02/06/2020
13 607/QĐ-UBND Quyết định Về việc công nhận Sáng kiến cấp tỉnh 28/05/2020
14 1260/QĐ-BTP Quyết định Ban hành Bảng Tiêu chí thi đua, thang điểm đánh giá xếp hạng Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2020 26/05/2020
15 477/STP-VP Công văn V/v khen thưởng dịp Hội nghị điển hình tiên tiến của Sở Tư pháp và Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Tuyên Quang lần thứ V(2020-2025) 25/05/2020
16 15/KH-STP Kế hoạch Tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016-2020 21/05/2020
17 30-QĐ/TU Quyết định Về giao việc đột phá, đổi mới đối với một số chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý 20/05/2020
18 01/HD-HĐTĐKT Hướng dẫn Hướng dẫn khen thưởng dịp đại hội thi đua, Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Tuyên Quang lần thứ V (2020-2025) 19/05/2020
19 01/HD-HĐTĐKT Công văn Hướng dẫn khen thưởng dịp đại hội thi đua, Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Tuyên Quang lần thứ V (2020-2025) 19/05/2020
20 96/QĐ-STP Quyết định Ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua chuyên đề năm 2020 19/05/2020