Số - ký hiệu: 01/HD-HĐTĐKT Ngày ban hành: 19/05/2020
Thể loại văn bản: Công văn Cơ quan ban hành: Ban Thi đua - Khen thưởng
Lĩnh vực: Thi đua khen thưởng
Trích yếu: Hướng dẫn khen thưởng dịp đại hội thi đua, Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Tuyên Quang lần thứ V (2020-2025)
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản:

homeVăn bản cùng lĩnh vực
STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 3151/UBND-NC Công văn thực hiện các tiêu chí chấm điểm Cụm Thi đua 7 tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc năm 2020 09/10/2020
2 3625 /BTP-TĐKT Công văn hướng dẫn một số nội dung về tổ chức chấm điểm thi đua; xét và đề nghị khen thưởng tổng kết năm 2020 30/09/2020
3 53/KH -KTĐNC Kế hoạch Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 của Khối thi đua Nội chính tỉnh Tuyên Quang 28/09/2020
4 1271/QĐ-UBND Quyết định khen thưởng thành tích Phong trào "toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (giai đoạn 2012-2020) 12/09/2020
5 931/TB-ĐKT Thông báo Thông báo về việc tổ chức kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 09/09/2020
6 10/QĐ-BTC Quyết định Công nhận kết quả và trao giải thưởng cuộc thi trực tuyến "Sáng mãi truyền thống 75 năm ngành Tư pháp Việt Nam" 20/08/2020
7 325/KH-KVTĐ Kế hoạch Kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 12/08/2020
8 121/BC-KTĐNC Báo cáo Sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm;phương hướng,nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020của Khối thi đua Nội chính tỉnh Tuyên Quang 22/07/2020
9 2462/BTP-BCĐ Công văn Về việc hưởng ứng tham gia Cuộc thi trực tuyến Sáng mãi truyền thống 75 năm ngành Tư pháp pháp Việt Nam 10/07/2020
10 859/QĐ-UBND Quyết định Khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua yêu nước (giai đoạn 2016 -2020) 08/07/2020
11 120/QĐ -STP Quyết định Về việc tặng thưởng “Giấy khen”cho tập thể, cá nhân trong phong trào thi đua giai đoạn 2016-2020 02/07/2020
12 120/QĐ-STP Quyết định về việc tặng thưởng "Giáy khen" cho tập thể, cá nhân trong phong trào thi đua giai đoạn 2016-2020 02/07/2020
13 753/QĐ-UBND Quyết định Khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua yêu nước năm 2019 26/06/2020
14 731/QĐ-UBND Quyết định Khen thưởng thành tích trong hoạt động Khối thi đuatrên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2019 23/06/2020
15 1990/BTP-TĐKT Công văn V/v xây dựng bài viết về gương điển hình tiên tiến của đơn vị để phục vụ công tác in sách; gửi hình ảnh, tư liệu hoạt động của đơn vị phục vụ làm phim tư liệu tại Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V và kỷ niệm 75 năm ngày thành lập ngành Tư pháp 02/06/2020
16 487/STP -VP Công văn V/v lập hồ sơ xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” năm 2020 28/05/2020
17 607/QĐ-UBND Quyết định Về việc công nhận Sáng kiến cấp tỉnh 28/05/2020
18 1260/QĐ-BTP Quyết định Ban hành Bảng Tiêu chí thi đua, thang điểm đánh giá xếp hạng Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2020 26/05/2020
19 477/STP-VP Công văn V/v khen thưởng dịp Hội nghị điển hình tiên tiến của Sở Tư pháp và Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Tuyên Quang lần thứ V(2020-2025) 25/05/2020
20 15/KH-STP Kế hoạch Tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016-2020 21/05/2020