Số - ký hiệu: 376/STP-VP Ngày ban hành: 22/04/2020
Thể loại văn bản: Công văn Cơ quan ban hành: Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy
Trích yếu: đề nghị đăng tải Danh mục tài liệu tham khảo thi tuyển viên chức năm 2019 của Sở Tư pháp
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản: