Số - ký hiệu: 129/QĐ-STP Ngày ban hành: 15/08/2019
Thể loại văn bản: Quyết định Cơ quan ban hành: Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy
Trích yếu: Phê duyệt Bản mô tả công việc và khung năng lực theo Danh mục vụ trí việc làm của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản: