Số - ký hiệu: 17/QĐ-STP Ngày ban hành: 05/02/2020
Thể loại văn bản: Quyết định Cơ quan ban hành: Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang
Lĩnh vực: Pháp chế
Trích yếu: Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện công tác pháp chếcủa Sở Tư pháp năm 2020
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản: Tải về