Số - ký hiệu: 321/UBND-NC Ngày ban hành: 15/02/2019
Thể loại văn bản: Công văn Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Tuyên Quang
Lĩnh vực: Lĩnh vực khác
Trích yếu: V/v triển khai thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án Văn hóa công vụ
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản:

homeVăn bản cùng lĩnh vực
STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 30/KH-STP Kế hoạch Sửa chữa, khắc phục khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2018 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII 25/06/2019
2 26/KH-STP Kế hoạch Triển khai thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019 06/06/2019
3 64/KH-UBND Kế hoạch Thực hiện Kết luận số 45-KL/TW ngày 01/02/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông 27/05/2019
4 2855-CV/TU Công văn V/v thực hiện công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em 23/05/2019
5 59/KH-UBND Kế hoạch Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 17/05/2019
6 157/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước 11/05/2019
7 51/KH-UBND Kế hoạch Tổ chức Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước tỉnh Tuyên Quang năm 2019 08/05/2019
8 1131/UBND-KGVX Công văn V/v tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá, Tuần lễ quốc gia không thuốc lá năm 2019 02/05/2019
9 332/STP-VP Công văn V./v đề cử giải thưởng cống hiến về bảo vệ động vật hoang dã 19/04/2019
10 19/KH-STP Kế hoạch Triển khai thực hiện công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy năm 2019 09/04/2019
11 67/QĐ-STP Quyết định Về việc ban hành Kế hoạch hoạt động về bình đẳng giới năm 2019 08/04/2019
12 18/KH-STP Kế hoạch Thực hiện công tác xây dựng và đẩy mạnh Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2019 05/04/2019
13 245/STP-VP Công văn V/v đăng ký cơ quan đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự" năm 2019 01/04/2019
14 59/QĐ-STP Quyết định Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện dân chủ trong hoạt động của Sở Tư pháp năm 2019 29/03/2019
15 14/KH-STP Kế hoạch Thực hiện Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 13/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 05/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù 22/03/2019
16 261-KH/TU Kế hoạch Thực hiện Kết luận số 43/KL-TW ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/06/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về "tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới" 18/03/2019
17 20/KH-STP Kế hoạch Bảo đảm trật tự an toàn giao thông 20/02/2019
18 02/CT-UBND Chỉ thị Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư 19/02/2019
19 22-QĐi/TU Quy định Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Uỷ viên Ban chấp hành đảng bộ tỉnh; cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban thường vụ Tỉnh ủy quản lý 22/01/2019
20 43-KL/TW Kết luận Kết luận của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới 07/01/2019