Số - ký hiệu: 57/QĐ-UBND Ngày ban hành: 27/02/2019
Thể loại văn bản: Quyết định Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Tuyên Quang
Lĩnh vực: Tư pháp
Trích yếu: Phê duyệt Chương trình công tác tư pháp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2019
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản:

homeVăn bản cùng lĩnh vực
STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 48 /BC-STP Báo cáo Kết quả công tác tư pháp tháng 03; phương hướng, nhiệm vụ tháng 4/2019 22/03/2019
2 53/QĐ-STP Quyết định Về việc phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2019 của Phòng Bổ trợ tư pháp, Sở Tư pháp 22/03/2019
3 38/BC-STP Báo cáo Kết quả công tác tư pháp quý I/2019; phương hướng, nhiệm vụ quý II/2019 14/03/2019
4 20/BC-STP Báo cáo Kết quả công tác tư pháp tháng 2/2019; phương hướng, nhiệm vụ tháng 3/2019 22/02/2019
5 204/BTP-VP Công văn V/v gửi báo cáo tổng kết công tác Tư pháp năm 2018; Chương trình hành động của ngành Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP 16/01/2019
6 290/BC-STP Báo cáo Kết quả công tác tư pháp tháng 12/2018; phương hướng, nhiệm vụ tháng 01/2019 21/12/2018
7 155/BC-UBND Báo cáo Kết quả công tác tư pháp năm 2018 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2019 27/11/2018
8 246/BC-STP Báo cáo Kết quả công tác tư pháp tháng 11/2018, phương hướng, nhiệm vụ tháng 12/2018 23/11/2018
9 197/BC-STP Báo cáo Kết quả công tác tư pháp tháng 9/2018; phương hướng, nhiệm vụ tháng 10/2018 24/09/2018
10 184 /BC-STP Báo cáo Kết quả công tác tư pháp quý III, Phương hướng, nhiệm vụ, quý IV năm 2018 14/09/2018
11 182 /BC-STP Báo cáo Kết quả công tác tư pháp 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp Quý IV năm 2018 12/09/2018
12 165/BC-STP Báo cáo Kết quả công tác tư pháp tháng 8; phương hương nhiệm vụ công tác tháng 9/2018 20/08/2018
13 139/BC-STP Báo cáo Kết quả công tác tư pháp tháng 7; phương hướng, nhiệm vụ tháng 8/2018 20/07/2018
14 139/BC-STP Báo cáo Kết quả công tác tháng 7; phương hướng nhiệm vụ công tác tháng 8/2018 20/07/2018
15 126/QĐ-STP Quyết định Về việc phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Sở Tư pháp 20/07/2018
16 30/TB-STP Thông báo Kết luận Hội nghị sơ kết công tác tư pháp và cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2018; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 18/07/2018
17 115/BC-STP Báo cáo Kết quả công tác tư pháp tháng 6/2018, phương hướng, nhiệm vụ tháng 07/2018 22/06/2018
18 110/BC-STP Báo cáo Kết quả công tác tư pháp quý II/2018, phương hướng, nhiệm vụ quý III/2018 19/06/2018
19 82/BC-STP Báo cáo Kết quả công tác tư pháp tháng 05/2018, phương hướng, nhiệm vụ tháng 06/2018 25/05/2018
20 58/BC-STP Báo cáo Kết quả công tác Tư pháp tháng 4; phương hướng, nhiệm vụ tháng 5/2018 23/04/2018