Số - ký hiệu: 214/BC-STP Ngày ban hành: 24/10/2018
Thể loại văn bản: Báo cáo Cơ quan ban hành: Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang
Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Ngày đăng: 27/11/2018
Trích yếu: Kết quả ứng dụng công nghệ thông tin năm 2018
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản:

homeVăn bản cùng lĩnh vực
STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 06/CT-UBND Chỉ thị Về việc thực hiện nghiêm quy định không uống rượu, bia trong giờ làm việc và không điều khiển phương tiện cơ giới tham gia giao thông khi đã uống rượu, bia vượt quá nồng độ cho phép 25/10/2018
2 95/KH-UBND Kế hoạch Triển khai thực hiện các mục tiêu phát triển thiên nhiên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang gắn với mục tiêu phát triển bền vững sau năm 2015 23/10/2018
3 144/ĐĐBQH-VP Quyết định V/v chuyển văn bản trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV 10/10/2018
4 3503/KH-BCĐ-CAT-TM Kế hoạch Thực hiện Kết luận số 243-KL/TU ngày 05/9/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW của Bộ Chính trị 01/10/2018
5 89/KH-UBND Kế hoạch thực hiện Kết luận số 210-KL/TU ngày 25/5/2018 của BTV Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chương trình hành động số 19-CTr/TU ngày 27/10/2008 của BCH Đảng bộ tỉnh (khóa XIV) thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 06/8/2008 của BCH TW Đảng (khóa X)về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa 01/10/2018
6 111/2018/NĐ-CP Nghị định Quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các bộ, ngành, địa phương 31/08/2018
7 161/BC-STP Báo cáo Tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Sở Tư pháp năm 2018 16/08/2018
8 136/QĐ-STP Quyết định V/v ban hành Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 74/KH-UBND ngày 02/8/2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về tiếp tục thực hiện Thông báo số 150/TB-VPCP ngày 21/3/2017 và Thông báo số 197/TB-VPCP ngày 30/5/2018 củaVăn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang 16/08/2018
9 129/BC-STP Báo cáo Kết quả Tháng hành động phòng, chống ma túy hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy” 26/6 06/07/2018
10 30/KH-STP Kế hoạch Hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người – 30/7” năm 2018 04/07/2018
11 06/NQ-HĐND Nghị Quyết Nghị quyết về bổ sung danh mục công trình, dự án thu hồi đất và danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ trong năm 2018 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 04/07/2018
12 04/NQ-HĐND Nghị Quyết Nghi quyết giao biên chế công chức và hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước tỉnh Tuyên Quang năm 2018 03/07/2018
13 05/NQ-HĐND Nghị Quyết Nghị quyết phê duyệt tổng số lượng người làm việc, hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức hội tỉnh Tuyên Quang năm 2018 03/07/2018
14 800/QĐ-TTg Quyết định Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020 02/07/2018
15 02/NQ-HĐND Nghị Quyết Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh 02/07/2018
16 106/BC-STP Báo cáo Kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 15/06/2018
17 26/KH-STP Kế hoạch Thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 15/06/2018
18 101/BC-STP Báo cáo Kết quả công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ 6 tháng đầu năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 08/06/2018
19 99/QĐ-STP Quyết định Ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 148-KL/TU ngày 24/01/2018 của Ban Thường Vụ Tỉnh ủy V/v tiếp tục thực hiện Chương trình hành động số 15-CTr/TU ngày 28/8/2012 của BCH Đảng bộ tỉnh (khóa XV) thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 01/6/2012 của BCH TW Đảng (khóa XI) một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020 05/06/2018
20 24/KH-STP Kế hoạch Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018 31/05/2018