Số - ký hiệu: 214/BC-STP Ngày ban hành: 24/10/2018
Thể loại văn bản: Báo cáo Cơ quan ban hành: Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang
Lĩnh vực: Lĩnh vực khác
Trích yếu: Kết quả ứng dụng công nghệ thông tin năm 2018
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản:

homeVăn bản cùng lĩnh vực
STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 18/KH-STP Kế hoạch Thực hiện công tác xây dựng và đẩy mạnh Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2019 05/04/2019
2 14/KH-STP Kế hoạch Thực hiện Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 13/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 05/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù 22/03/2019
3 261-KH/TU Kế hoạch Thực hiện Kết luận số 43/KL-TW ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/06/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về "tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới" 18/03/2019
4 20/KH-STP Kế hoạch Bảo đảm trật tự an toàn giao thông 20/02/2019
5 02/CT-UBND Chỉ thị Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư 19/02/2019
6 321/UBND-NC Công văn V/v triển khai thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án Văn hóa công vụ 15/02/2019
7 22-QĐi/TU Quy định Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Uỷ viên Ban chấp hành đảng bộ tỉnh; cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban thường vụ Tỉnh ủy quản lý 22/01/2019
8 43-KL/TW Kết luận Kết luận của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới 07/01/2019
9 121/KH-UBND Kế hoạch Thực hiện chiến lược quốc gia bình đẳng giới giai đoạn 2018-2020 31/12/2018
10 08/NQ-HĐND Nghị Quyết Ban hành Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2019 của HĐND tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 04/12/2018
11 06/CT-UBND Chỉ thị Về việc thực hiện nghiêm quy định không uống rượu, bia trong giờ làm việc và không điều khiển phương tiện cơ giới tham gia giao thông khi đã uống rượu, bia vượt quá nồng độ cho phép 25/10/2018
12 95/KH-UBND Kế hoạch Triển khai thực hiện các mục tiêu phát triển thiên nhiên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang gắn với mục tiêu phát triển bền vững sau năm 2015 23/10/2018
13 51/KH-STP Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin năm 2019 21/10/2018
14 49/KH-STP Kế hoạch Thực hiện Kết luận số 243-KL/TU ngày 05/9/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang tại Hôi nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW của Bộ Chính trị 15/10/2018
15 144/ĐĐBQH-VP Quyết định V/v chuyển văn bản trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV 10/10/2018
16 3503/KH-BCĐ-CAT-TM Kế hoạch Thực hiện Kết luận số 243-KL/TU ngày 05/9/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW của Bộ Chính trị 01/10/2018
17 89/KH-UBND Kế hoạch thực hiện Kết luận số 210-KL/TU ngày 25/5/2018 của BTV Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chương trình hành động số 19-CTr/TU ngày 27/10/2008 của BCH Đảng bộ tỉnh (khóa XIV) thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 06/8/2008 của BCH TW Đảng (khóa X)về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa 01/10/2018
18 111/2018/NĐ-CP Nghị định Quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các bộ, ngành, địa phương 31/08/2018
19 161/BC-STP Báo cáo Tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Sở Tư pháp năm 2018 16/08/2018
20 136/QĐ-STP Quyết định V/v ban hành Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 74/KH-UBND ngày 02/8/2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về tiếp tục thực hiện Thông báo số 150/TB-VPCP ngày 21/3/2017 và Thông báo số 197/TB-VPCP ngày 30/5/2018 củaVăn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang 16/08/2018