Số - ký hiệu: 06/CT-UBND Ngày ban hành: 25/10/2018
Thể loại văn bản: Chỉ thị Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Tuyên Quang
Lĩnh vực: Lĩnh vực khác
Trích yếu: Về việc thực hiện nghiêm quy định không uống rượu, bia trong giờ làm việc và không điều khiển phương tiện cơ giới tham gia giao thông khi đã uống rượu, bia vượt quá nồng độ cho phép
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản:

homeVăn bản cùng lĩnh vực
STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 20/KH-STP Kế hoạch Bảo đảm trật tự an toàn giao thông 20/02/2019
2 02/CT-UBND Chỉ thị Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư 19/02/2019
3 321/UBND-NC Công văn V/v triển khai thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án Văn hóa công vụ 15/02/2019
4 22-QĐi/TU Quy định Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Uỷ viên Ban chấp hành đảng bộ tỉnh; cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban thường vụ Tỉnh ủy quản lý 22/01/2019
5 214/BC-STP Báo cáo Kết quả ứng dụng công nghệ thông tin năm 2018 24/10/2018
6 95/KH-UBND Kế hoạch Triển khai thực hiện các mục tiêu phát triển thiên nhiên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang gắn với mục tiêu phát triển bền vững sau năm 2015 23/10/2018
7 51/KH-STP Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin năm 2019 21/10/2018
8 49/KH-STP Kế hoạch Thực hiện Kết luận số 243-KL/TU ngày 05/9/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang tại Hôi nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW của Bộ Chính trị 15/10/2018
9 144/ĐĐBQH-VP Quyết định V/v chuyển văn bản trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV 10/10/2018
10 3503/KH-BCĐ-CAT-TM Kế hoạch Thực hiện Kết luận số 243-KL/TU ngày 05/9/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW của Bộ Chính trị 01/10/2018
11 89/KH-UBND Kế hoạch thực hiện Kết luận số 210-KL/TU ngày 25/5/2018 của BTV Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chương trình hành động số 19-CTr/TU ngày 27/10/2008 của BCH Đảng bộ tỉnh (khóa XIV) thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 06/8/2008 của BCH TW Đảng (khóa X)về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa 01/10/2018
12 111/2018/NĐ-CP Nghị định Quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các bộ, ngành, địa phương 31/08/2018
13 161/BC-STP Báo cáo Tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Sở Tư pháp năm 2018 16/08/2018
14 136/QĐ-STP Quyết định V/v ban hành Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 74/KH-UBND ngày 02/8/2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về tiếp tục thực hiện Thông báo số 150/TB-VPCP ngày 21/3/2017 và Thông báo số 197/TB-VPCP ngày 30/5/2018 củaVăn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang 16/08/2018
15 129/BC-STP Báo cáo Kết quả Tháng hành động phòng, chống ma túy hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy” 26/6 06/07/2018
16 30/KH-STP Kế hoạch Hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người – 30/7” năm 2018 04/07/2018
17 06/NQ-HĐND Nghị Quyết Nghị quyết về bổ sung danh mục công trình, dự án thu hồi đất và danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ trong năm 2018 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 04/07/2018
18 04/NQ-HĐND Nghị Quyết Nghi quyết giao biên chế công chức và hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước tỉnh Tuyên Quang năm 2018 03/07/2018
19 05/NQ-HĐND Nghị Quyết Nghị quyết phê duyệt tổng số lượng người làm việc, hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức hội tỉnh Tuyên Quang năm 2018 03/07/2018
20 800/QĐ-TTg Quyết định Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020 02/07/2018