Hỏi - đáp pháp luật về nuôi con nuôi
Thứ Hai, ngày 21 tháng 9 năm 2020 - 15:45
Luật Nuôi con nuôi được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 7 thông quangày 17/6/2010; ngày 21/3/2011, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 19/2011/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 24/2019/NĐ-CP ngày 05/3/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật nuôi con nuôi (sau đây viết tắt là Nghị định số 19/2011/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung). Nhằm giúp công chức làm công tác hộ tịch và đội ngũ cán bộ làm công tác hòa giải (Hòa giải viên cơ sở) trên địa bàn tỉnh nắm được nội dung cơ bản của pháp luật về nuôi con nuôi, từ đó nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phục vụ công tác quản lý và đăng ký việc nuôi con nuôi, tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật và hòa giải liên quan đến nuôi con nuôi, Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang biên soạn cuốn tài liệu “Hỏi -đáp pháp luật về nuôi con nuôi” cung cấp miễn phí đến Phòng Tư pháp các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn,các Tổ hòa giải trên địa bàn tỉnh. Trong quá trình nghiên cứu, thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Sở Tư pháp, số 501, đường 17/8, 4phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang, điện thoại 02073.922 832.


File đính kèm: Kích chuột để tài về


62 views

Tổng số: 364 | Trang: 1 trên tổng số 37 trang  


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: