Công văn số 806/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 19/9/2020 của Sở Tư pháp
Thứ Hai, ngày 21 tháng 9 năm 2020 - 15:43
V/v lập đề nghị xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh do UBND tỉnh trình; danh mục nghị quyết QPPL quy định chi tiết


File đính kèm: Kích chuột để tài về


71 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: