Công văn số 2929/UBND-TH ngày 18/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang
Thứ Hai, ngày 21 tháng 9 năm 2020 - 15:32
V/v thực hiện công văn số 1259/TTg-KTTH ngày 17/9/2020của Thủ tướng Chính phủ


File đính kèm: Kích chuột để tài về


121 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: