Công văn số 779/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 08/9/2020 của Sở Tư pháp
Thứ Năm, ngày 10 tháng 9 năm 2020 - 11:11
V/v mời họp Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Chi tiết xin mời xem trong file đính kèm

 


File đính kèm: Kích chuột để tài về


43 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: