Báo cáo số 158/BC-STP ngày 20/7/2020 của Sở Tư pháp
Thứ Hai, ngày 20 tháng 7 năm 2020 - 16:26
Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định quy định tiêu chuẩn và điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc Ban Di dân tái định cư thủy điện Tuyên Quang; Phó Trưởng Ban Di dân, tái định cư thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện


File đính kèm: Kích chuột để tài về


112 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: