Thông báo bán đấu giá số 148/TB-TTDVĐGTS
Thứ Tư, ngày 22 tháng 7 năm 2020 - 16:45
Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng 220m2 đất; tài sản gắn liền trên đất: nhà cấp 4 tại xã Kim Phú, thành phố Tuyên Quang


File đính kèm: Kích chuột để tài về


524 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: