Báo cáo số 150/BC-STP ngày 10/7/2020 của Sở Tư pháp
Thứ Hai, ngày 13 tháng 7 năm 2020 - 17:02
Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh phân cấp và giao Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã sử dụng Quỹ phòng chống thiên tai; ban hành Quy chế hoạt động, nội dung chi, mức chi, quản lý, sử dụng Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Tuyên Quang


File đính kèm: Kích chuột để tài về


139 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: