Thông báo số 125/TB-UBND ngày 01/7/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa
Thứ Sáu, ngày 3 tháng 7 năm 2020 - 14:19
Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất đợt 1 năm 2020 tại một số điểm dân cư trên địa bàn huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang


File đính kèm: Kích chuột để tài về


81 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: