Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Chấp hành Trung ương
Thứ Ba, ngày 23 tháng 6 năm 2020 - 09:26
Kết luận của Ban Bí Thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân


File đính kèm: Kích chuột để tài về


37 views

Tổng số: 335 | Trang: 1 trên tổng số 34 trang  


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: