Thông báo bán đấu giá số 134/TB-TTDVĐGTS
Thứ Sáu, ngày 26 tháng 6 năm 2020 - 17:29
Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất (158,1m2) và tài sản gắn liền trên đất (nhà xây cấp 4) tại thôn Sông Lô 4, An Tường, Tp Tuyên Quang


File đính kèm: Kích chuột để tài về


432 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: