Bạn cần biết: Quyền và nghĩa vụ của người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; trách nhiệm của người tiếp công dân; những trường hợp được từ chối tiếp công dân
Thứ Sáu, ngày 26 tháng 6 năm 2020 - 16:03


File đính kèm: Kích chuột để tài về


41 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: