Báo cáo số 114/BC-STP ngày 09/6/2020 cảu Sở Tư pháp
Thứ Tư, ngày 10 tháng 6 năm 2020 - 16:52
Kết quả thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ và Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/6/2017, Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 05/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ 6 tháng đầu năm 2020


File đính kèm: Kích chuột để tài về


210 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: