Kế hoạch số 15/KH-STP ngày 21/5/2020 của Sở Tư pháp
Thứ Sáu, ngày 22 tháng 5 năm 2020 - 17:08
Thực hiện Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 04/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Chương trình công tác năm 2020 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng,chống tham nhũng


File đính kèm: Kích chuột để tài về


80 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: