Hội thảo khoa học Tuyên Quang trong tầm nhìn chiến lược của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Thứ Sáu, ngày 15 tháng 5 năm 2020 - 14:15
Ngày 16-5, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Tỉnh ủy Tuyên Quang tổ chức Hội thảo khoa học Tuyên Quang trong tầm nhìn chiến lược của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 


Lãnh đạo Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và lãnh đạo tỉnh dâng hương đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh.  Ảnh: Thành Công

Các đồng chí: Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang; Phó Giáo sư, Tiến sỹ Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Nguyễn Hồng Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì Hội thảo.

Tham dự hội thảo có lãnh đạo các vụ, viện của Văn phòng Quốc hội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam, Học viện Chính trị Công an nhân dân; lãnh đạo Tỉnh  ủy, Ban Tuyên giáo các tỉnh Thái Nguyên, Hà Giang, Bắc Kạn, Lạng Sơn.

Đại biểu của tỉnh có các đồng chí: Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; Thường trực HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố.


Lãnh đạo Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và lãnh đạo tỉnh, các đại biểu dự hội thảo. Ảnh: Thành Công

Với vị trí chiến lược đặc biệt, Tuyên Quang đã được Trung ương Đảng, Bác Hồ chọn là Thủ đô Khu giải phóng trong thời kỳ tiền khởi nghĩa, Thủ đô Kháng chiến trong thời kỳ chống thực dân Pháp xâm lược và đã trở thành một “địa chỉ đỏ”, một địa danh nổi tiếng trong cả nước. Tháng 5-1945, lãnh tụ Hồ Chí Minh từ Pác Bó về Tân Trào, chỉ thị thành lập Khu giải phóng gồm 6 tỉnh: Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hà Giang, lấy Tân Trào làm trung tâm, Tuyên Quang trở thành Thủ đô Khu giải phóng. Tuyên Quang là nơi đã chứng kiến quyết tâm sắt đá của lãnh tụ Hồ Chí Minh "Lúc này thời cơ thuận lợi đã tới, dù hy sinh tới đâu, dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải cương quyết giành cho được độc lập" và nhiều sự kiện lịch sử trọng đại, có ý nghĩa quyết định vận mệnh dân tộc: Hội nghị toàn quốc của Đảng thông qua chủ trương Tổng khởi nghĩa; Quốc dân Đại hội Tân Trào - tiền thân của Quốc hội Việt Nam lập ra Chính phủ lâm thời, thông qua 10 chính sách lớn của Việt Minh, quy định Quốc kỳ, Quốc ca; Lễ xuất quân của đơn vị Quân giải phóng…

Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ Tân Trào, hơn 20 triệu nhân dân Việt Nam đã đứng dậy làm nên thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám, lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, đưa dân tộc ta tiến vào kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.


Lãnh đạo Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và lãnh đạo tỉnh chủ trì hội thảo.  Ảnh: Thành Công

Khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp bùng nổ, Chủ tịch Hồ Chí Minh trở lại Tuyên Quang để lãnh đạo toàn dân kháng chiến, kiến quốc. Tuyên Quang - Thủ đô Khu giải phóng trở thành Thủ đô Kháng chiến, trung tâm An toàn khu của Trung ương. Từ năm 1947 đến năm 1954, Chủ tịch Hồ Chí Minh, các cơ quan đầu não kháng chiến và các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước đã ở và làm việc tại Tuyên Quang. Đặc biệt, Tuyên Quang là nơi tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng năm 1951 tại Kim Bình (Chiêm Hóa). Đại hội đã hoàn chỉnh và bổ sung đường lối cách mạng, đề ra những quyết sách đưa cuộc kháng chiến đến thắng lợi. 

Hội thảo khoa học nhằm bổ sung, làm rõ thêm tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời gian hoạt động tại Tuyên Quang, làm sáng tỏ tầm nhìn chiến lược và những quyết sách của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh để đưa cách mạng Việt Nam đến thắng lợi. Hội thảo đã có 37 tham luận gửi đến hội thảo, trong đó có 8 tham luận trình bày trực tiếp tại hội thảo, phân tích, làm rõ hơn ý nghĩa lịch sử, bài học kinh nghiệm về chiến lược, tầm nhìn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với vị thế của tỉnh Tuyên Quang trong cách mạng tháng Tám, thời kỳ kháng chiến chống Pháp; sự vận dụng những bài học kinh nghiệm về chiến lược, tầm nhìn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào công cuộc đổi mới đất nước, đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các cấp ủy, chính quyền, xây dựng chiến lược phát triển, xây dựng mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, xây dựng đội ngũ cán bộ …

Phát biểu kết luận hội thảo, Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh, với tinh thần trách nhiệm cao, các tham luận tại hội thảo nhận được sự quan tâm sâu sắc của các nhà quản lý, nhà khoa học, các đồng chí lãnh đạo để có được những phản ánh đa chiều về vị trí chiến lược đặt Tuyên Quang trở thành Thủ đô Kháng chiến gắn liền với các sự kiện lịch sử trọng đại của đất nước. 

Hội thảo cũng đã làm rõ vị trí địa chính trị của Tuyên Quang, đây là vùng đất có bề dày lịch sử, truyền thống yêu nước, luôn gắn bó với các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc trong suốt chiều dài lịch sử. Do đó, Tuyên Quang được Trung ương Đảng, Bác Hồ đặt làm cơ quan đầu não thể hiện sự tin tưởng của Trung ương, của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ đó khẳng định, làm sâu sắc hơn tầm nhìn chiến lược của Chủ tịch Hồ Chí Minh thông qua các sự kiện lịch sử có ý nghĩa trọng đại của dân tộc qua hai giai đoạn cách mạng và kháng chiến, bằng chiến lược xoay chuyển vận nước dẫn tới thắng lợi to lớn, mở ra thắng lợi lịch sử của cả dân tộc. Hội thảo cũng đã làm rõ trọng trách, sứ mệnh lịch sử của Tuyên Quang góp phần làm nên thắng lợi chung của cả nước. Qua đó cho thấy Tuyên Quang có vai trò hết sức quan trọng, bảo vệ Bác Hồ, bảo vệ Trung ương Đảng đảm bảo bí mật, an toàn cho những quyết sách quyết định vận mệnh dân tộc; khẳng định Tuyên Quang là địa chỉ đỏ in đậm những dấu ấn, sự kiện trọng đại của đất nước. Đảng bộ và nhân dân Tuyên Quang tự hào với truyền thống của mình, từ đó tiếp tục phát huy xây dựng Tuyên Quang đi lên trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, xây dựng và phát triển tỉnh xứng tầm với vị trí là Thủ đô Khu giải phóng, Thủ đô Kháng chiến.

Những tham luận tại hội thảo sẽ hoàn thiện thành cuốn Kỷ yếu để lưu giữ đóng góp thêm vào kho tư liệu lịch sử cách mạng, lịch sử dân tộc, tiếp tục làm rõ tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, làm tài liệu để bồi dưỡng cán bộ, học viên, giáo dục tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Nguồn: baotuyenquang.com.vn
482 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: