Thông báo bán đấu giá số 44/TB-TTDVĐGTS
Thứ Sáu, ngày 21 tháng 2 năm 2020 - 16:35
Tài sản đấu giá: Vật tư dự phòng, vật tư thừa sau lắp đặt dự án Thủy điệnTuyên Quang; vật tư thu hồi sau sửa chữa (tài sản của Công ty Thủy điện Tuyên Quang)


File đính kèm: Kích chuột để tài về


117 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: