Quyết định số 20/QĐ-STP ngày 05/02/2020 của Sở Tư pháp
Thứ Năm, ngày 6 tháng 2 năm 2020 - 11:20
Về việc ban hành Kế hoạch soạn thảo dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quy chế phối hợp liên ngành về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang ban hành kèm theo Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND ngày 11/8/2014của Uỷ ban nhân dân tỉnh


File đính kèm: Kích chuột để tài về


326 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: