Thông báo bán đấu giá số 31/TB-TTDVĐGTS
Thứ Sáu, ngày 14 tháng 2 năm 2020 - 10:01
Tài sản bán đấu giá: Quyền sử dụng đất (tài sản Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh thành phố Tuyên Quang)


File đính kèm: Kích chuột để tài về


260 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: