Thông báo đấu giá số 227/TB-TTDVĐGTS ngày 26/12/2019
Thứ Sáu, ngày 3 tháng 1 năm 2020 - 08:47
Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất ở tại các khu dân cư trên địa bàn huyện Hàm Yên (Tài sản của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên)


File đính kèm: Kích chuột để tài về


291 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: