Thông báo bán đấu giá số 215/TB-TTDVĐGTS
Thứ Ba, ngày 10 tháng 12 năm 2019 - 16:54
Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất (tài sản của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Phòng giao dịch số 3)


File đính kèm: Kích chuột để tài về


283 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: