Thông báo bán đấu giá số 175/TB-TTDVĐGTS
Thứ Hai, ngày 28 tháng 10 năm 2019 - 09:50
Tài sản bán đấu giá: quyền sử dụng đất (tài sản của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Chiêm Hóa)


File đính kèm: Kích chuột để tài về


364 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: