Thông báo bán đấu giá số 176/TB-TTDVĐGTS
Thứ Hai, ngày 28 tháng 10 năm 2019 - 09:47
Tài sản bán đấu giá: quyền sử dụng đất, nhà ở và các tài sản gắn liền với đất (tài sản của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Sơn Dương)


File đính kèm: Kích chuột để tài về


137 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: