Thông báo bán đấu giá số 171/TB-TTDVĐGTS
Thứ Sáu, ngày 11 tháng 10 năm 2019 - 16:03
Tài sản bán đấu giá: Quyền sử dụng đất tại các khu dân cư trên địa bàn thành phố Tuyên Quang, đợt 3 (tài sản của: Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang)


File đính kèm: Kích chuột để tài về


361 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: