Báo cáo số 261/BC-STP ngày 04/10/2019 của Sở Tư pháp
Thứ Hai, ngày 7 tháng 10 năm 2019 - 09:27
Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 28/2013/QĐ-UBND ngày 30/11/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang


File đính kèm: Kích chuột để tài về


88 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: