Báo cáo số 263/BC-STP ngày 07/10/2019 của Sở Tư pháp
Thứ Ba, ngày 8 tháng 10 năm 2019 - 09:22
Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Phân cấp cơ quan quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm; Quy định cơ quan thẩm định đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang


File đính kèm: Kích chuột để tài về


180 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: