Báo cáo số 257/BC-STP ngày 30/9/2019 của Sở Tư pháp
Thứ Ba, ngày 1 tháng 10 năm 2019 - 07:24
Kết quả thẩm định dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Về phân cấp các nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang


File đính kèm: Kích chuột để tài về


252 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: