Báo cáo số 209/BC-STP ngày 19/8/2019 của Sở Tư pháp
Thứ Ba, ngày 20 tháng 8 năm 2019 - 11:19
Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang


File đính kèm: Kích chuột để tài về


365 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: