Báo cáo số 193/BC-STP ngày 23/7/2019 của Sở Tư pháp
Thứ Tư, ngày 24 tháng 7 năm 2019 - 07:24
Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND ngày 07/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh


File đính kèm: Kích chuột để tài về


266 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: