Báo cáo số 164/BC-STP ngày 24/6/2019 của Sở Tư pháp
Thứ Ba, ngày 25 tháng 6 năm 2019 - 10:35
Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh với các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trong công tác quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang


File đính kèm: Kích chuột để tài về


297 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: