Thông báo bán đấu giá số 100/TB-TTDVĐGTS
Thứ Năm, ngày 20 tháng 6 năm 2019 - 11:03
Tài sản bán đấu giá: quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất (tài sản của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh thành phố Tuyên Quang)


File đính kèm: Kích chuột để tài về


678 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: