Thông báo bán đấu giá số 76/TB-TTDVĐGTS
Thứ Hai, ngày 20 tháng 5 năm 2019 - 10:15
đính chính nội dung tiền đạt trước đấu giá quyền sử dụng đất ở tại các khu dân cư trên địa bàn Thành phố Tuyên Quang tổ chức đấu giá ngày 01/6/2019


File đính kèm: Kích chuột để tài về


446 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: